Mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov 2022

Rezultati po proizvajalcih (pdf)

 

ZAPISNIK (pdf)

o 36. mednarodnem ocenjevanju mleka in mlečnih izdelkov v okviru 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. Ocenjevanje je potekalo od 31. maja do 3. junija 2022 na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni.

OCENJEVALNA KOMISIJA:

Predsednica: Stanka Podkrajšek, univ. dipl. inž. živ. teh.

Člani: izr. prof. dr. Andreja Čanžek Majhenič
Biotehniška fakulteta, Katedra za mlekarstvo, Ljubljana

prof. dr. sc. Neven Antunac
Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo, Zagreb

prof. dr. sc. Jasmina Havranek
Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo, Zagreb

asist. dr. Diana Paveljšek
Biotehniška fakulteta, Katedra za mlekarstvo, Ljubljana

Petra Osterman, univ. dipl. inž. živ. teh.
Viški vrtci, Ljubljana

Tehnični vodja: Nikita Jaklič

STATISTIČNI PODATKI O UDELEŽENCIH IN REZULTATIH OCENJEVANJA

Na ocenjevanju je sodelovalo 22 podjetij z 199 izdelki:

Celoten zapisnik (pdf)

 

Rezultati po proizvajalcih (pdf)