Mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov 2021

OCENJEVANJE 2021


Rezultati po proizvajalcih (pdf)

 

ZAPISNIK

o 42. mednarodnem ocenjevanju kakovosti mesa in mesnih izdelkov na 59. mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni

Ocenjevanje mesni izdelkov (kategorija A, B, C) in meso (kategorija D) je potekalo dne 19. – 20. maja 2021 in dne 16. In 17. junija 2021

 

Ocenjevalna komisija:

Predsednik (kategorija A,B,C):
prof.dr. Božidar Žlender
Biotehniška fakulteta Ljubljana

 

Predsednica (kategorija D), Podpredsednica (kategorija A,B,C):
prof.dr. Lea Demšar
Biotehniška fakulteta Ljubljana

 

Člani:
mag. Marlena Skvarča
Biotehniška fakulteta Ljubljana

izr. prof. dr. Tomaž Požrl
Biotehniška fakulteta Ljubljana

dr. Mateja Lušnic Polak
Biotehniška fakulteta Ljubljana

prof. dr. Andrej Kirbiš
Veterinarska fakulteta Ljubljana

dr. Stanka Vadnjal
Veterinarska fakulteta Ljubljana

Tatjana Šubic, univ.dipl.ing.
Biotehniški center Naklo

Polonca Leskovar Mesarič
Izobraževalni center Piramida Maribor

Rosvita Arzenšek Pinter
Izobraževalni center Piramida Maribor

Nuša Ivanuša
Celjske mesnine d.o.o.

Maja Zmrzlak
Celjske mesnine d.o.o.

Tadej Kaltnekar
Kras d.o.o.

Maja Murn
Meso Kamnik d.d.

Jasmina Himelrajh Kraner
Panvita MIR d.o.o.

Sabina Vrecl
Perutnina Ptuj d.o.o.

dr. Ana Penko
Pivka perutninarstvo d.d.

 

Tehnični vodja: Mojca Malenšek
Biotehniška fakulteta Ljubljana

 

STATISTIČNI PODATKI O UDELEŽENCIH

Na ocenjevanju je sodelovalo 46 podjetij z 432 izdelki

Država Podjetja Izdelki
Slovenija 42 412
Hrvaška  3 18
Avstrija 1 2
Skupaj 46 432

Nagrajenih izdelkov: 412
Nenagrajenih izdelkov: 14
Izločenih izdelkov: 6

 

Podeljena odličja:

Šampion: 10
Velika zlata medalja: 4
Zlata medalja: 99
Zlate medalje za tržno ponudbo: 58
Srebrna medalja: 158
Srebrne medalje za tržno ponudbo: 36
Bronasta medalja: 37
Bronaste medalje za tržno ponudbo: 10

 

Ocenjeni izdelki po kategorijah:

A Standardni izdelki: 210
B Novi izdelki: 8
C Varovalne mesnine: 16
D Meso 110

 

Odličja po kategorijah:

A – Standardni izdelki – 272 nagrajenih izdelkov

Šampion 5
Velika zlata medalja 3
Zlata medalja 84
Srebrna medalja 144
Bronasta medalja 36

 

B – Novi izdelki – 23 nagrajenih izdelkov

Šampion –
Velika zlata medalja 1
Zlata medalja 10
Srebrna medalja 11
Bronasta medalja 1

 

C – Varovalne mesnine – 9 nagrajenih izdelkov

Šampion 1
Velika zlata medalja –
Zlata medalja 5
Srebrna medalja 3
Bronasta medalja –

 

D – Meso – 108 nagrajenih izdelkov

Šampioni 4
Zlate medalje za tržno ponudbo: 58
Srebrne medalje za tržno ponudbo: 36
Bronaste medalje za tržno ponudbo: 10

 

Velika zlata medalja

v skupini 01 Klobase:

Tolminski želodec – Kmetijska zadruga Tolmin, z.o.o.
Kulen – Košaki tovarna mesnih izdelkov d.o.o.
Krvavice Anton – Meso Kamnik d.d.

 

v skupini 02 Suho meso:

Kraški cvet – Kras d.o.o.

 

POSEBNA PRIZNANJA

Šampion kakovosti –izdelki s trikratno zaporedno zlato medaljo:

Kategorija A,B in C

Špehovka – Frtica d.o.o.

Jetrni cmoki – Mesarija, gostinstvo Lečnik, Alojz Lečnik s.p.

Poli Hammy (brez dodanih polifosfatov) – Perutnina Ptuj d.o.o.

Dimljeni losos v kosu – Rival trade d.o.o., Trzin

Prleška tünka – Sever Robert – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Zvita rebra – Sever Robert – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

 

Kategorija D

Piščančji file – Hermine Wech – Koroška perutnina d.o.o.

Leskovački čevapčiči AVE – Panvita MIR d.d.

Piščančji čevapčiči AVE – Panvita MIR d.d.

Kolekcija puranje meso Natur – Perutnina Ptuj d.o.o.

 

Priznanje za inovatorstvo (kategorija B):

Perutnina Ptuj d.o.o.

 

Priznanje za varovalne mesnine (kategorija C):

Perutnina Ptuj d.o.o.

 

Priznanje za tržno ponudbo mesa (kategorija D):

Perutnina Ptuj d.o.o. : 1 Š (10 točk) + 18 ZMTP (90 točk) + 2 SMTP (6 točk) = 106 točk

 

Posebno priznanje v letu 2021 je bilo razpisano za kategorijo narezki iz skupin klobas (01), suhega mesa (02) in poltrajnih konzerv (03) iz vseh vrst mesa, tudi perutninskega, ki so narejene v tem tipu. Najvišje ocenjen izdelek in s tem dobitnik priznanja je:

Zorjeno stegno 100g – Celjske mesnine d.o.o.

 

Svečana podelitev nagrad bo v ponedeljek, 23.8. na dan živilcev na 59. mednarodnem  sejmu AGRA.

 

Rezultati po proizvajalcih (pdf)